Welkom op de website van toerclub Walcheren !


HOT NEWS: Beste leden,

De door de regering op vrijdag 26 november afgekondigde maatregelen staan het buiten sporten na 17.00 uur niet meer toe.
De club ziet zich daarom genoodzaakt geen trainingen meer te organiseren in de avonden zolang de maatregelen gelden.

Namens het bestuur,

Leen van Tol
Bericht d.d.: 01-12-2021 om 21:12 uur door Leen van Tol
Toerclub Walcheren op Strava:
Toerclub Walcheren op Strava

Trainingen

Training en toertocht

Tijdens training en toertochten houden we de volgende snelheden en gedragsregels aan:

  1. Naar gelang de samenstelling* en opkomst van het aantal leden, bepalen we iedere keer gezamenlijk voor aanvang of we in een A en B groep rijden of gezamenlijk in een A of B groep. Wat de snelheid binnen deze groepen betreft houden we een zodanig tempo aan dat ieder zich daarin kan vinden.

  2. We rijden twee aan twee en dragen verplicht een fietshelm.

  3. Degene die op kop rijdt geeft een teken als er gewisseld dient te worden.

  4. We blijven samen, bij pech wordt er gewacht.

*A groep (richtsnelheid gemiddeld sneller of gelijk aan 30 km/h met max. 35 km/h) en B groep (richtsnelheid gemiddeld langzamer of gelijk aan 28 km/h met max. 30 km/h).

Trainingsdagen wegfietsers


April t/m september: Iedere dinsdag en donderdag A- en B-groep (dames en heren).


Op de zaterdagen wordt getraind vanaf 09.30 uur, m.u.v. de zaterdagen waarop toertochten zijn georganiseerd.

Via de TCW- WhatsApp-groep kunnen eventueel gemakkelijk extra trainingen afgesproken worden (leden kunnen door de scretaris of de webmaster aan de groep toegevoegd worden).

Een extra trainingsronde kan ook via de website voorgesteld worden. Vul dan een "Ad-hoc rondje" in, in het beheer-menu als je bent ingelogd. Het voorstel komt dan voor iedereen op de voorpagina in beeld (en verdwijnt vanzelf als de datum voorbij is).

Trainingstijden wegfietsers

Vanaf 1e dinsdag na aanvang zomertijd, vertrek 18:30 uur
Vanaf 1 mei, vertrek 19:00 uur
Vanaf 1 t/m 15 september, vertrek 18:30 uur

Zaterdagen, vertrek 9:30 uur

Vertrekpunt trainingen:

Muziektent Dorpsplein Koudekerke

Rij gerust eens, vrijblijvend, een aantal trainingen mee!