Welkom op de website van toerclub Walcheren !


Evaluatie

Begin forum > Mountainbiken > Evaluatie 
Ronnie  Krocké

Auteur: Ronnie Krocké
beheer forum
Aantal berichten: 69
29-03-2015 | Evaluatie
Jaarverslag seizoen 2014 - 2015 mountainbiken.

Algemeen.
Het seizoen 2014-2015 was weer fabuleus. In alle opzichten kan worden gesproken van succesvolle evenementen in de afgelopen wintermaanden. Puntsgewijs volgt hieronder een evaluatie.

Deelnemers.
Het aantal deelnemers was vrijwel gelijkluidend met het seizoen 2014-2015. Net zoals in de vorige jaargang gaven de eerste maanden de grootste opkomst te zien.Vooral de laatste twee maanden is de opkomst iets lager.
Blijkbaar gaat het asfalt dan weer "kriebelen".
Wat weer wel een compliment waard is, is het feit dat wanneer men zich had opgegeven, men ook daadwerkelijk aanwezig was.
Geen afzeggingen - bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden - vonden plaats. Klasse van de leden.
Het opkomstklassement geeft te zien dat Siem van den Haak heeft gewonnen dit seizoen. De prijs daaraan verbonden is inmiddels verstrekt.

De tochten.
Te vernemen waren de opmerkingen dat het op prijs werd gesteld dat zowel de etappes plaatsvonden op de zaterdagen en de zondagen.
Zo komt een ieder aan bod, v.w.b. ieders inkleding van de weekenden.
Tevens is gepoogd elk traject aan de orde te laten komen. Zo heeft een ieder zijn voorkeur voor bepaalde koersen. De één houdt van bossen, de ander van heide, weer een ander van een afwisseling van de ondergrond, enz., enz.
Ook heeft er een afwisseling plaatsgevonden van de te bezoeken streken, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, West-Brabant en in onze eigen provincie Zeeland.
De tochten vonden (een uitzondering daargelaten) plaats binnen 90 minuten rijden vanaf de vertreklocatie.

Vervoer
Ook een woord van dank aan die leden die bereid waren voor het vervoer te zorgen.
Geen enkele maal zijn we dit seizoen in de problemen gekomen wat de mobiliteit betrof.
Ook opgave via de site lukt steeds beter, in alle opzichten is dit een voorwaarde tot een fenomenaal seizoen.

Weersomstandigheden.
Deze waren wel heel erg verschillend van aard. We hebben alles meegemaakt daarbij denkend aan : Zottegem (zeer koud), Brasschaat en Vorselaar (regen en nog eens regen) en niet te vergeten Westmalle (ijs en sneeuw). Toch kan worden geconstateerd dat geen enkel negatief geluid werd vernomen, integendeel, een ieder bleef positief. Wel zo prettig.
Ook qua veiligheid of valpartijen hebben zich gelukkig geen grote ongevallen plaatsgevonden. Alleen Leen was helaas even uitgeschakeld na de tocht te Oedelem.

De toekomst 2015-2016 = De speerpunten.
1)Nog meer afwisseling in de tochten op de zaterdagen en de zondagen.
2)Rekening houden met ieders voorkeur v.w.b. de trajecten.
3)Andere tochten bezoeken dan die in 2014-2015. Dus niet steeds dezelfde kalender hanteren qua tochten en plaatsen.
4)Eens een dubbelprogramma in de weekenden bij bepaalde fantastische tochten in een bepaald weekend.
5)Een tocht op de lijst met hoogteverschillen(Vlaamse Ardennen).
6)De uitdaging van een iets langere tocht dan de meestentijds 45 km.
7)Heeft u ook wensen, deel het ons mede, waarvoor dank !!!

Zomerperiode
In de zomerperiode komen wij nog éénmaal in beeld :
Op zaterdag 15 augustus 2015 gaan we eens een klim rit te Gavere in België bezoeken.
Dit met de mountainbike.
Zie de toerkalender.

Tot slot.
Wij wensen de toercommissie veel succes met hun toertochten op het asfalt.
Het is een mooie kalender, voor ieder wat wils.
Dus komt allen !!!!!

Vriendelijk groetend,

Tom Louwerse
Ronnie Krocké