Welkom op de website van toerclub Walcheren !


Vereniging

Tourclub Walcheren

Opgericht 17 januari 1980
Kamer van Koophandel 40310005

Voorwoord bij de statuten:
Onze statuten zijn volgens de definitie "bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan een organisatie". Ze zijn opgesteld in 1980 bij de oprichting van onze Toerclub Walcheren. Er is momenteel geen reden om deze te wijzigen. Niet-wezenlijke afwijkingen van de statuten, worden in de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering besproken en hierover wordt verslag gemaakt.
Statuten: pdf

Lid van de N.T.F.U. code 109030.

Rekeningnummer toerclub Walcheren: a.u.b eerst even inloggen

Contributie lidmaatschap per jaar:

  • Lid € 65,00 / € 30,00 *
  • Gezinslid € 57,50

Prijzen 2023

* Indien bij andere vereniging reeds als NTFU-lid ingeschreven

Lidmaatschap voor het nieuwe jaar opzeggen voor 31 december.

Word je na augustus lid dan betaal je slechts de helft van de contributie van dit jaar.

Bestuur

Voorzitter: Jan Beije --> functie vacant
Contact: 0118 611182 of

Secretaris: Marcel Clement
Contact: 06 15669791 of

Algemeen bestuurslid: Vacant

Penningmeester: Jaco van Vliet
Contact: 06 50510346 of

Toercommissie

Johan Bomert
Contact: 06 18975661 of

André Corbijn
Contact: 06 15566429 of

Coördinatoren MTB tochten

Functies vacant

Website

Tom Louwerse
Contact: 06 51 2222 53 of

Samenvatting

Als u alle informatie nog eens na wilt lezen dan kunt u gebruik maken van deze printbare samenvatting.